Brosjyre "Forebyggende arbeid"

Brosjyre som beskriver Lions forebyggende arbeid

  • Artnr: 030

Beskrivelse av artikkelen

Brosjyre "Forebyggende arbeid"

Denne nye brosjyren er 10 x 21 cm stor og forteller om Lions Norges forebyggende arbeid for barn og unge.  Det er egen beskrivelse av:

  • Lions Tulipanaksjon
  • Det er mitt valg
  • Ungdomsutveksling
  • Fredsplakatkonkurransen
  • Narkohund.no

I tillegg er det beskrivelse av at Lions siden 1983 har hatt bekjempelse av rusmisbruk som et av sine fokusområder og hvordan "Mitt valg" finansieres etc.